Xe từ Huế đi Quảng Ngãi

Thời gian: 8 tiếng

Khởi hành: 10h, 11h, 12h15, 14h, 16h30

Lịch trình: Huế - Quảng Ngãi

Giá: 200.000 VNĐ

Hotline : 0942 318 118 Chúng tôi cam kết:  Xe đúng tiêu chuẩn du lịch, khởi hành nhiều chuyến trong ngày, không bắt khách giữa đường +  Lái xe phục vụ nhiệt tình, có kinh nghiệm +  Giá dịch vụ rẻ +  Giá dịch vụ đã bao gồm phí nhiên liệu. ĐiỂM KHỞI HÀNH TUYẾN XE GIỜ  KHỞI HÀNH ĐiỂM ĐÓN ĐiỂM TRẢ LOAI GHẾ TỔNG THỜI GIAN DI CHUYỂN GIÁ BÁN HUẾ tp Huế – Tp Quảng Ngãi 10h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200 11h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200 12h15 Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 220 14h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200 16h30 Bến xe phía nam trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 300

Đặt xe

Hotline : 0942 318 118

Chúng tôi cam kết: 

Xe đúng tiêu chuẩn du lịch, khởi hành nhiều chuyến trong ngày, không bắt khách giữa đường

+  Lái xe phục vụ nhiệt tình, có kinh nghiệm

+  Giá dịch vụ rẻ

+  Giá dịch vụ đã bao gồm phí nhiên liệu.

ĐiỂM KHỞI HÀNH TUYẾN XE GIỜ  KHỞI HÀNH ĐiỂM ĐÓN ĐiỂM TRẢ LOAI GHẾ TỔNG THỜI GIAN DI CHUYỂN GIÁ BÁN
HUẾ tp Huế – Tp Quảng Ngãi 10h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
11h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
12h15 Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 220
14h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
16h30 Bến xe phía nam trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 300
ĐIỂM KHỞI HÀNH TUYẾN XE GIỜ  KHỞI HÀNH ĐiỂM ĐÓN ĐiỂM TRẢ LOAI GHẾ TỔNG THỜI GIAN DI CHUYỂN GIÁ BÁN
HUẾ tp Huế – Tp Quảng Ngãi 10h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
11h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
12h15 Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 220
14h Trung tâm tp Huế trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 200
16h30 Bến xe phía nam trung tâm tp Quảng Ngãi nằm 8 tiếng 300

Cho thuê xe khác

Xe Open bus Huế đi Hội An

Xe Open bus Huế đi Hội An

Thời gian: 3,5 tiếng

Lịch trình: Huế - Hội An

170.000 VNĐ

Xe từ Huế đi Kontum

Xe từ Huế đi Kontum

Thời gian: 10 tiếng

Lịch trình: Huế - Kon Tum

250.000VNĐ