Open bus

Xe Open bus Huế đi Hội An

Xe Open bus Huế đi Hội An

19 - 05 - 2023

Thời gian: 3,5 tiếng

Khởi hành: 1h/chuyến

Lịch trình: Huế - Hội An

Chỉ từ

170.000 VNĐ

Xem chi tiết
Xe từ Huế đi Quảng Ngãi

Xe từ Huế đi Quảng Ngãi

19 - 05 - 2023

Thời gian: 8 tiếng

Khởi hành: 10h, 11h, 12h15, 14h, 16h30

Lịch trình: Huế - Quảng Ngãi

Chỉ từ

200.000 VNĐ

Xem chi tiết
Xe từ Huế đi Kontum

Xe từ Huế đi Kontum

19 - 05 - 2023

Thời gian: 10 tiếng

Khởi hành: 7h, 15h, 16h

Lịch trình: Huế - Kon Tum

Chỉ từ

250.000VNĐ

Xem chi tiết